Programul de finanţare

Obiectivul se va realiza prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) — program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României — măsura 313, încurajarea activităților turistice, axa III — îmbunătățirea în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.