Oportunitatea promovării investiţiei

Centrele de informare şi marketing turistic susţin accelerarea procesului de informare şi propagare turistică, prin crearea unei reţele de servicii utile şi materiale de promovare turistică. Introducerea serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de informare va crea condiţii mai bune pentru stocarea datelor şi va permite schimbul lor privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini. Un astfel de sistem poate fi extins şi interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi, de exemplu, sistemul de rezervare on-line, programe de conferinţe/evenimente culturale internaţionale etc.

Obiectivele centrelor de informare sunt: oferirea informaţiilor necesare pentru turiştii care vizează zona, transmiterea de informaţii sociale celor interesaţi, transmierea informaţiilor cu profil turistic tour-operatorilor şi agenţilor de turism sau organizează manifestări turistice cu scop promoţional (festivaluri, seri turistice etc.).

Totodată, dezvoltarea zonelor rurale contribuie la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. Turismul rural este un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare, fiind o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale.

Obiectul investiţiei este susţinut şi de strategia de dezvoltare a judefului Cluj 2007-2013, conform adeverinţei Consiliului Judeţean al Judefului Cluj nr.4325116.03.2011.