Necesitatea promovării investiţiei

Moştenirea tradiţional-culturală puternic conservată, cadrul natural, precum şi spaţiile fondului construit reprezintă surse potenţiale de dezvoltare ale arealului turistic. Nivelul redus de promovare a zonelor turistice, dar şi a serviciilor conexe acestui domeniu de activitate îngreunează accesul la aceste informaţii, în special în zonele rurale.

Autorităţile locale sunt interesate de valorificarea potenţialului turistic al zonei şi de o dezvoltare a acestora controlată şi echilibrată. Prin măsura 313, din cadrul Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală, se urmăreşte crearea, înbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice, precum şi crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism. Programul are ca prioritate creşterea numărului de turişti şi durata vizitelor, dezvoltarea regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere.