Etnografie

Peisajul multiconfesional al zonei este întregit de tradițiile populare potențate de evenimente culturale și folclorice.

Floreștiul, împreună cu comunele învecinate Săvădisla, Iara și Ciurila promovează formele autentice ale culturii tradiţionale. În această zonă se întălnesc Țara Călatei, Ţinutul Arieşului şi Ţara Moţilor unde frumuseţea, originalitatea, bogăţia artei populare locale se îmbină cu peisajele naturale deosebite.