Entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este COMUNA FLOREȘTI.