Clădiri renumite

Castelul grofului Mikes, în prezent Sanatoriu Pneumologic se află în  centrul satului și este construit în stil baroc englezesc. În trecut a fost proprietatea familiilor Jósika, Mikes, respectiv Széchen. Castelul este înconjurat de un parc dendrologic cu o suprafaţă de 5 hectare.