Clădiri renumite

Dintre clădirile renumite de secol XIX ale satului Iara putem aminti Conacul Teleki, Conacul Beldi și Conacu Kemeny (imaginile alăturate) care se remarcă încă prin arhitectura deosebită.