Biserica Romano-Catolică

Biserica romano-catolică datează din secolul al XIII-lea și este cea mai veche clădire din sat. Atestată documentar in anul 1285, de-a lungul timpului biserica a fost când reformată, când unitariana, în anul 1729 fiind retrocedată definitive catolicilor. Interiorul bisericii păstrează valoroase fresce în stil gotic.