Biserica Ortodoxă „Sfântul Dumitru”

Biserica de piatră zidită între anii 1830-1834 de către profesorul și canonicul Dumitru Căian cel Tânăr, fiu al Floreştiului, se remarcă atât prin pictura murală, seria de vitralii, cât și prin valoarea iconostasului executat după modelul Catedralei Mitropolitane din Blaj. Arhiva bisericii adăpostește numeroase documente și cărți de cult de o mare valoare istorică.