Arhitectura și urbanism

Dintre clădirile renumite ale comunei Florești putem aminti Castelul grofului Mikes care a fost distrus în întregime, imaginea lui rămânând doar în fotografii.

În prezent Floreștiul este cea mai populată localitate rurală din țară, cu peste 30.000 de locuitori fiind într-o continua creștere și dezvoltare.